Berkenye

A koncert helyszíne: katolikus templom (Kossuth utca 44.)

Berkenye
Berkenye

Berkenye Nógrád megye délnyugati részén, a Börzsöny hegység keleti lábánál fekszik. 1718 előtti történelméről csak nagyon hiányos források alapján vannak ismereteink. Egy 1299-ben keletkezett oklevél egyszerű földbirtoknak nevezi, amely Nógrád várához tartozott, birtokosa a váci püspök. A török hódoltság idején azonban már az esztergomi egyházmegye nyilvántartásába szerepelt. Ebben az időben a falu teljesen elnéptelenedett és elpusztult. A török uralom után több nógrádi faluval együtt újra a váci püspökséghez került. A nagy kiterjedésű cser-, tölgy- és bükkerdők arra ösztönözték a püspöki hivatalt, hogy az elpusztult Berkenyét benépesítse.

E szándékhoz kötődik a község egyik legfontosabb dokumentuma, az a szerződés, amelyet 1718. október 13-án készítettek. Ebben engedélyezik és támogatják Berkenyén német telepesek és családjaik letelepedését. A túlnyomórészt földműves letelepedők Kelet Frankóniából, a Tauber és a Majna folyó vidékéről 1718 és 1740 között érkeztek Berkenyére. A község alig 650 lakosának nagy része ma is német anyanyelvű, de házai is magukon viselik a német betelülők stílusát.

A falu római katolikus templomát 1777-ben építtette Migazzi Kristóf váci püspök, akinek a neve és címere a homlokzaton látható. A barokk templom titulusa a Szent Kereszt felmagasztalása, azonos témájú főoltárképét Kremser Schmidt festette 1774-ben. 25 méter magas tornáyban három harang lakik.